Pomiary Instalacji

Dzięki odpowiedniemu sprzętowi oraz uprawnieniom naszych pracowników oferujemy wykonanie usługi pomiarów elektrycznych. Pomiary służą bezpieczeństwu mieszkańców lub użytkowników, z tą świadomością wykonujemy je z należytą starannością.